SnižujemeDaně s.r.o.

Účetní a daňově poradenská společnost

Vedení účetnictví

Jako jedni z mála společností nabízíme v ceně vedení účetnictví i daňové poradenství. Jsme členy Komory daňových poradců ČR, a proto Vám můžeme zaručit správnost vedení účetnictví i vyplnění daňových přiznání. Navíc máte jistotu, že na daních neplatíte více než musíte.

Daňové poradenství

Nevíte jaký daňový dopad budou mít Vaše zamýšlené obchodní transakce? Služba Daňové poradenství je určena nejen podnikatelům, ale i účetním kancelářím, které chtějí poradit, jak zpracovat nestandartní daňové situace.

Vedení mzdové agendy

Nabízíme kompletní služby zpracování mezd Vašich zaměstnanců, včetně poradenství i analýzy mzdových nákladů jednotlivých zaměstnanců. Přijďte se s námi poradit, jak ušetřit na mzdových nákladech.

Audit

Úzce spolupracujeme s auditorskou kanceláří při auditech (konsolidovaných) účetních závěrek a výročních zpráv, přeměnách společností, změnách vlastního kapitálu, dotačních projektů a nadačních příspěvků.

Zpracování daňových přiznání

Potřebujete zpracovat daňové přiznání? Nechte to na nás. Přiznání Vám zpracuje daňový poradce, takže máte jistotu správnosti vyplnění. Zároveň se Vám i odloží termín odevzdání DP a placení daně o tři měsíce.

Daňová optimalizace

Služba Daňová optimalizace je určená podnikatelům, kteří chtějí zjistit, zda je jejich účetnictví vedené efektivně a zda existuje cesta, jak mohou ušetřit na daních.